چگونه منوی رستوران را بنویسیم

📔نوشتن منوی رستوران 💥   چگونه منوی رستوران بنویسیم؟     ارائه منوی مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا ما بدون اینکه بتوانیم ارتباط کلامی زیاد در بدو ورود مشتری داشته باشیم منوی ما با توجه به رنگ و طرح و خط خود با مشتری ارتباط ارتباط می گیرد. ادامه مطلب…