8 راه برای افزایش سود دهی رستوران شما

هشت  راه برای سود دهی بیشتر رستوران شما 1- غذا غذا. سالهای فعالیت یک رستوران, مانعی برای اهمیت غذا در موفقیت رستوران تلقی نمیشود. اطمینان حاصل کنید که یک سرآشپز به او اعتماد دارید را استخدام می کنید ، کسی که می تواند تیمی را اداره کند که بتواند غذا ادامه مطلب…

چگونه منوی رستوران را بنویسیم

📔نوشتن منوی رستوران 💥   چگونه منوی رستوران بنویسیم؟     ارائه منوی مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا ما بدون اینکه بتوانیم ارتباط کلامی زیاد در بدو ورود مشتری داشته باشیم منوی ما با توجه به رنگ و طرح و خط خود با مشتری ارتباط ارتباط می گیرد. ادامه مطلب…

Page 1 of 3
1 2 3