سس ها


سس ها


اگر می خواهید در کنار غذاهای منو، سس های خوشمزه ارایه کنید، میتوانید با استفاده از پودر و فرمولاسیون ویژه سس های «مزه لذیذ» خاطره ای دل انگیز در خاطر مشتریان ایجاد کنید.

سس های ما عبارتند:

سس ساندویچ

سس کف پیتزاسس سرو پیتزا

سس سوخاری

سس استریپس

سس سالاد فصل

سس سالاد سزار سس رنچ

سس سیر.

 


ketchup


logo