مرغ سوخاری


مرغ سوخاری یا به اصطلاح لاتین، مرغ کنتاکی


مرغ سوخاری از لحاظ طبقه بندی به دو نوع  نرمال یا رگولار و اسپایسی (تند) تقسیم میشود. مرغ نرمال به صورت دربسته و تحت فشار و مرغ اسپایسی به صورت درباز پخته می شود، برای پخت مرغ سوخاری ابتدا آن را مزه دار کرده که به این مرحله مرینت کردن گفته میشود و بعد آن را توسط ادویه مخصوصی بنام روکش که باعث ایجاد پوشش ترد و پولکی، طلایی روی پوست مرغ می شود، انجام می دهیم. لذا رعایت دقیق اندازه ها، تاثیر بسزایی در ایجاد طعم مرغ سوخاری دارد.

chicken-originalrecipe_1pce

مرینت کردن چیست؟

مرینت کردن عبارت است از طعم دار کردن انواع گوشتها با  ادويه هاى ویژه. مرينت هاى قسمت سوخارى عبارتند از مرينت مرغ نرمال، مرينت مرغ اسپایسى، مرينت فيله مرغ سوخارى، مرينت سينه مرغ سوخارى (فلیمر)، استیک، ماهی و میگو.