8 راه برای افزایش سود دهی رستوران شما

هشت  راه برای سود دهی بیشتر رستوران شما 1- غذا غذا. سالهای فعالیت یک رستوران, مانعی برای اهمیت غذا در موفقیت رستوران تلقی نمیشود. اطمینان حاصل کنید که یک سرآشپز به او اعتماد دارید را استخدام می کنید ، کسی که می تواند تیمی را اداره کند که بتواند غذا ادامه مطلب…

راهکارهایی برای افزایش فروش رستوران

    راه کارهای افزایش فروش رستوران اگر در صنعت مواد غذایی مشغول به کار هستید, میدانید که این رقابت میتواند به راحتی به موفقیت برسد. با وجود رقابت زیاد و روند های در حال تغییر, می توانید کار خود را درخط مقدم ذهن مشتریان حفظ کنید. یکی از مهم ادامه مطلب…

Page 1 of 3
1 2 3